Jak wybrać odpowiedni ośrodek leczenia uzależnień?

Najtrudniejszą decyzją, jaką musi podjąć osoba uzależniona, jest to, czy chce się leczyć w ośrodku stacjonarnym, czy też nie. Wiąże się to z przyznaniem się do utraty kontroli nad własnym życiem i oddaleniem się na kilka tygodni, a nawet miesięcy od rodziny. Co jest ważne dla osób uzależnionych, aby uzyskać jak najwięcej korzyści z leczenia? Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze ośrodka lecznictwa zamkniętego?

Zespół lekarzy i terapeutów

Głównymi narzędziami w leczeniu uzależnień są lekarze i terapeuci, którzy są częścią personelu ośrodka leczenia uzależnień. Najlepszym sposobem na znalezienie informacji o placówce są strony internetowe. Jeśli ośrodek nie posiada listy specjalistów na swojej stronie internetowej, powinien zostać oznaczony. Profesjonaliści, którzy zajmują się terapią uzależnień, nazywani są certyfikowanymi specjalistami terapii uzależnień, instruktorami lub osobami w trakcie certyfikacji. O różnicach między specjalistą a instruktorem pisaliśmy już wcześniej. W każdym ośrodku leczenia uzależnień musi być zatrudniony psychiatra, psycholog i pielęgniarka. Ważne jest, aby dowiedzieć się w jakich godzinach pracują i jak łatwo są dostępni dla pacjentów. Regularny nadzór jest niezbędny dla dobrego zespołu terapeutycznego. Członkowie personelu mogą skorzystać z dodatkowych szkoleń i ukończenia szkół. Pozwoli Ci to sprawdzić, czy personel terapeutyczny nieustannie podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje. Najważniejszym aspektem terapii jest personel. Bez kompetentnych, doświadczonych i wykwalifikowanych terapeutów, pacjentom bardzo trudno jest znaleźć właściwy kierunek.

Zakres terapii

Jedna osoba może być krytycznie nastawiona do innego uzależnienia. Aby znaleźć najlepszy ośrodek dla siebie, ważne jest, aby zrozumieć wszystkie swoje problemy. Wymaga to podstawowego zrozumienia na temat uzależnień. Uzależnienia można podzielić na dwa rodzaje: chemiczne (alkohol i narkotyki, leki, dopalacze, legalne dopalacze itp.) lub behawioralne (komputer, seks zakupy, hazard, jedzenie). Jeśli jesteś uzależniony od wielu substancji (np. Jest to również znane jako uzależnienie mieszane lub krzyżowe. Ważne jest, aby ustalić, czy wybrana placówka oferuje leczenie uzależnień od różnych substancji. Uzależnienie psychoaktywne i behawioralne to kolejna opcja. Rzadko zdarza się, aby ośrodki mogły leczyć uzależnienia behawioralne. Dlatego ważne jest, aby upewnić się, że ośrodek, który wybierzesz do leczenia uzależnień, jest w stanie poradzić sobie z rzeczywistymi uzależnieniami danej osoby.

Drugim aspektem jest współwystępowanie chorób psychicznych. Podwójna diagnoza jest terminem używanym do opisania tego stanu. Osoba z zaburzeniami psychicznymi innymi niż uzależnienie powinna szukać leczenia w ośrodku, który specjalizuje się w podwójnej diagnozie.

Czas trwania terapii

Pacjenci chcą, aby terapia trwała jak najkrócej. Jest to fatalne podejście. Zrozumiałe jest, że bycie trzeźwym jest trudne, gdy mieszka się daleko od rodziny. Chce się też im pomóc, tym bardziej, że przez długi czas nie było takiej możliwości z powodu ciągu. Nawet intensywna terapia nie jest w stanie zagwarantować długotrwałej abstynencji. Potrzeby każdej osoby powinny być zaspokajane poprzez terapię. Stopień nasilenia uzależnienia może być różny u poszczególnych osób. Krótko mówiąc, im dłuższa historia picia/picia, tym bardziej surowe i długotrwałe leczenie jest wymagane do wyzdrowienia. Osoby uzależnione od narkotyków, dopalaczy lub leków powinny zwrócić szczególną uwagę na długość terapii i czas jej trwania. Im dłuższy pobyt w ośrodku, tym lepiej.

terapia grupowa

Szukają Państwo prywatnej lub państwowej kasy chorych?

Stacjonarny ośrodek nie zawsze jest lepszy do leczenia. Wprawdzie płatne ośrodki mogą mieć wyższy standard wyposażenia i więcej atrakcji, ale nie oznacza to, że są lepsze. Kontrakt daje instytucji Narodowego Funduszu Zdrowia pewną kontrolę nad tym, co dzieje się w ośrodku. Określa pewne standardy leczenia, których placówka musi przestrzegać, aby otrzymać finansowanie z NFZ. Ośrodek może akceptować zarówno pełne, jak i narodowe ubezpieczenie zdrowotne. Nie powinno to jednak wpływać na leczenie pacjentów. Ważne jest, aby określić czas, jaki pokrywa jednorazowa opłata i czy jest ona wystarczająca, czy też nie.

Odległość od domu

Ważne jest, jak daleko od domu znajduje się pacjent. Terapia stacjonarna w ośrodku lokalnym może spowodować, że dana osoba będzie uciekać z domu i doprowadzi do mniejszego zaangażowania w terapię. Ośrodek położony dalej od domu pozwala skupić się wyłącznie na sobie i nie pozwala na przypadkowe kontakty z byłymi "przyjaciółmi".

Dodatkowe atrakcje

Umiejętność organizowania czasu wolnego zgodnie z własnymi potrzebami jest jedną z najtrudniejszych umiejętności. Dotyczy to zarówno wypoczynku, jak i rozwijania zainteresowań. Ważny jest plan zajęć w ośrodku. Powinien on uwzględniać czas na refleksję i inne możliwości. To wszystko są ważne sposoby spędzania wolnego czasu. Błędem wydaje się myślenie, że terapia powinna odbywać się w całości.

Wybór dobrego ośrodka nie jest łatwy. Ważne jest, aby poznać kwalifikacje i możliwości personelu, a także ogólną ofertę placówki. Należy również wziąć pod uwagę swoje osobiste preferencje i potencjalne niebezpieczeństwa związane z wyborem ośrodka leczenia uzależnień, który nie jest dla nas odpowiedni. Nie musisz wybierać idealnego miejsca, ale musisz znaleźć ośrodek, który jest dla Ciebie wystarczająco dobry.

Autor