Wypalenie zawodowe jest teraz oficjalną diagnozą

Brak motywacji? Zmęczenie? Czujesz się wyczerpany, zdrenowany i przepracowany?

Światowa Organizacja Zdrowia poważnie traktuje objawy wypalenia zawodowego i zmieniła nazwę "stanu" wyczerpania na "syndrom".

Kilkadziesiąt lat temu termin "wypalenie zawodowe" mógł budzić wiele zastrzeżeń. W latach 70. termin ten był zwykle używany do opisania skutków ubocznych, których doświadczały osoby zażywające duże ilości narkotyków. Jednak w 1974 roku niemiecko-amerykański psycholog Herbert Freudenberger zauważył w klinice dla bezdomnych i uzależnionych od narkotyków symptomy innego problemu i nie było to "wypalenie", o którym tak swobodnie mówiono wśród osób uzależnionych.

Symptomy wypalenia zawodowego

Wypalenie zawodowe było kiedyś klasyfikowane jako problem związany z zarządzaniem życiem, jednak w ubiegłym tygodniu Światowa Organizacja Zdrowia nadała temu syndromowi nową nazwę - "zjawisko zawodowe", aby lepiej opisać, że wypalenie zawodowe jest syndromem związanym z pracą, spowodowanym przewlekłym stresem.

Objawy wypalenia mogą obejmować wyczerpanie psychiczne, zmniejszenie wydajności w pracy oraz negatywne i cyniczne uczucia związane z zatrudnieniem.

Sherry Benton, psycholog z Florydy, specjalizująca się w zdrowiu behawioralnym, zauważyła, że wypalenie zawodowe nie jest jednoznacznie wynikiem przepracowania. Benton stwierdziła, że pracownicy, którzy nie czują się spełnieni lub nie mają poczucia celu, częściej czują się wyczerpani w swoim miejscu pracy. Dodała, że choć pracodawcy mogą mieć pokusę zmniejszenia zakresu obowiązków pracownika, aby ograniczyć stres, może to być tylko tymczasowe rozwiązanie. Benton wspomniała, że ci, którzy chcą zmniejszyć wypalenie w miejscu pracy, muszą stworzyć strategię wellness, która będzie koncentrować się na aspekcie zdrowia psychicznego.

"Najlepszym rozwiązaniem długoterminowym jest zapewnienie pracownikom jak największego wsparcia i pomocy w znalezieniu celu, tak aby czuli się po pracy pełni energii, a nie wyczerpani" - mówi Benton. "Pracodawcy powinni rozważyć wprowadzenie do swoich planów odnowy biologicznej dodatkowych zasobów, które koncentrują się na zdrowiu psychicznym".

W badaniu przeprowadzonym przez Gallupa pracownicy, którzy doświadczają wypalenia zawodowego, o 63% częściej korzystają z dni chorobowych i dwa razy częściej szukają innego zatrudnienia.

Budowanie świadomości

Aby walczyć z nowo zdefiniowanym stanem, osoby stojące za LinkedIn nabyły platformę do zarządzania miejscem pracy Glint, która wykorzystuje ankiety pracownicze do mierzenia poziomu zaangażowania. Założyciel Glint zauważył, że informacje zwrotne, jakie pracodawcy otrzymują z takich platform, mogą być kluczowe w tworzeniu pozytywnego miejsca pracy poprzez rozwiązywanie pojawiających się problemów.

"Naszą misją jest tworzenie szczęśliwszego środowiska pracy dla firm i ich pracowników" - mówi Barnett. "Elementy, które składają się na większe szczęście w pracy, dotyczą zdrowia psychicznego i tworzenia bezpiecznego miejsca, w którym ludzie mogą być sobą".

Chociaż podnoszenie świadomości na temat definicji wypalenia zawodowego jest ważne, Elaine Cheung, profesor medycznych nauk społecznych na Northwestern University, zauważyła, że "potrzebna jest większa krytyczna dyskusja na temat tego, jak możemy dokładniej zmierzyć i zdefiniować ten stan."

Powiedziała również, że z zadowoleniem przyjmuje nową definicję WHO, ponieważ może ona podnieść świadomość problemu wypalenia zawodowego nie tylko wśród pracowników służby zdrowia, ale także osób prywatnych i pracodawców.

"Myślę, że wiele osób ma swoją laicką definicję tego, czym może być wypalenie zawodowe" - mówi. "Mam jednak nadzieję, że zwrócenie uwagi na konkretne aspekty wypalenia (...) może przyczynić się do zwiększenia świadomości".

Ponadto, Światowa Organizacja Zdrowia wkrótce rozpocznie opracowywanie opartych na dowodach naukowych wytycznych dotyczących dobrostanu psychicznego w miejscu pracy.

Wypalenie zawodowe zostało ujęte w nowej wersji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób - ICD-11, która wejdzie w życie w styczniu 2022 roku.

Myślisz, że możesz mieć wypalenie zawodowe?

Oto kilka pytań, które warto sobie zadać:

  • Czy odczuwasz złość lub urazę w związku z pracą lub współpracownikami?
  • Czy masz poczucie winy, że nie spędzasz wystarczająco dużo czasu z rodziną lub przyjaciółmi?
  • Czy zauważyłeś, że jesteś bardziej emocjonalny lub spięty bez wyraźnego powodu?

Jeśli na którekolwiek z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco, być może nadszedł czas na zmiany.

Autor