Uzależnienie od narkotyków - objawy i przyczyny

Na świecie istnieje wiele środków psychoaktywnych. Ich zażywanie może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka, a także prowadzić do uzależnienia psychicznego lub fizycznego. Uzależnienie chemiczne, zwane również narkomanią, jest stanem, który może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie osoby uzależnionej we wszystkich aspektach jej życia. Może przybierać różne formy, w zależności od zażywanej substancji, czasu jej stosowania i ilości przyjmowanego narkotyku. Czym jest uzależnienie od narkotyków? Co z jej zdrowiem? Jaki wpływ ma narkomania na zdrowie?

Narkomania - jej przyczyny

Istnieje wiele czynników, które mogą mieć wpływ na rozwój i przebieg uzależnienia. Osoba, u której występuje wiele czynników ryzyka, jest bardziej narażona na rozwój uzależnienia od narkotyków. Istnieje wiele przyczyn uzależnienia od narkotyków. Przyczyn uzależnienia od narkotyków jest wiele. W literaturze omówiono je wszystkie.

Czynniki psychiczne, które zwiększają prawdopodobieństwo rozwoju uzależnienia od narkotyków

 • Osobom może brakować pewności siebie lub asertywności. Mogą sięgać po środki pobudzające, które pomogą im nabrać odwagi i pewności siebie.
 • Niezdolność do skutecznego i konstruktywnego rozwiązywania problemów
 • Trudno jest radzić sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami.
 • Unikanie ryzykownych i impulsywnych zachowań
 • Otwartość na nowe doświadczenia
 • Niedojrzałość emocjonalna.
 • Niskie poczucie własnej wartości.

Uzależnienie mogą poprzedzać zaburzenia psychiczne (np. depresja, lęk, schizofrenia) mogą prowadzić do tego, że osoba sięga po narkotyk jako "samoleczenie". Jest to sposób na poprawę nastroju lub wyeliminowanie lęku.

Na uzależnienie mogą mieć wpływ czynniki społeczne

 • Zaburzone relacje w rodzinie, problemy z partnerem (np. wychowywanie się w dysfunkcyjnym gospodarstwie domowym, niewłaściwe postawy rodzicielskie - zaniedbywanie, nadopiekuńczość i inne negatywne zachowania wychowawcze.
 • Wpływ rówieśników - chęć przynależności do grupy.
 • Podążanie za "modą", chęć i gotowość do próbowania popularnych narkotyków (np. LSD lub marihuany).
 • Aby nadążyć za szybkim tempem życia i jak najlepiej wypaść w szkole czy pracy, trzeba sięgnąć po substancje psychoaktywne.
 • Dostępna jest szeroka gama narkotyków, w tym alkohol, papierosy i leki. Nadużywanie substancji jest często zaostrzane przez fakt, że przepisy ograniczające legalny dostęp nieletnich do narkotyków nie zawsze są przestrzegane.

Uzależnienie jest wynikiem działania czynników biologicznych

Reakcji organizmu na obecność określonych substancji. Funkcjonowanie układu nagrody. Substancje psychoaktywne mogą powodować w mózgu produkcję neuroprzekaźników, które dają mózgowi odczucie ogromnej przyjemności.
Predyspozycje genetyczne - dziedziczenie podatności na uzależnienia. Dorastające dzieci często same popadają w uzależnienie.

osoba uzależniona od narkotyków

Objawy uzależnienia od narkotyków

Uzależnienie od narkotyków może powodować wiele objawów. Objawy uzależnienia od środków psychoaktywnych są tymi samymi kryteriami, które lekarze wykorzystują do diagnozowania tego zaburzenia.

Uzależnienie od narkotyków może objawiać się jako:

 • Tolerancja to proces uzależniania się od narkotyku. Osoba zażywa coraz większe ilości substancji, aby osiągnąć ten sam efekt, co przy pierwszej próbie. Ilość przyjmowanego narkotyku z czasem okazuje się niewystarczająca i dawka zostaje zwiększona.
 • Zespół abstynencyjny to stan, który może powodować odstawienie narkotyku. Objawy tego zaburzenia różnią się w zależności od tego, czy wywołuje je alkohol, morfina, czy amfetamina. Osoba uzależniona będzie sięgać po substancję, aby złagodzić objawy.
 • Osoba uzależniona może zażywać więcej substancji lub używać jej dłużej niż zamierzała.
 • Próby ograniczenia zażywania narkotyków nie przyniosły rezultatu.
 • Ukierunkowanie osoby uzależnionej na zdobycie i używanie narkotyku jest sposobem na zmotywowanie jej, nawet jeśli oznacza to poświęcenie dużej ilości wysiłku. Narkotyk jest dla osoby uzależnionej "centrum" wszechświata i zrobi ona wszystko, aby go zdobyć.
 • Narkotyk jest używany, mimo że istnieją wyraźne zagrożenia (somatyczne i psychiczne, społeczne), z których uzależniony zdaje sobie sprawę.

Autor